Μέταφράσεις

Στο Κέντρο Μετάφρασης Intellect παρέχουμε ολοκληρωμένες & πολύπλευρες μεταφραστικές υπηρεσίες σε ένα πλήρες εύρος τομέων και σε όλες τις γλώσσες, συνδυάζοντας σύγχρονη τεχνολογία και στελέχωση από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία.

 • Εμπορικές Μεταφράσεις
 • Οικονομικές Μεταφράσεις
 • Ιατρικές Μεταφράσεις
 • Μετάφραση Ιστοσελίδων & Λογισμικού
 • Μεταφράσεις Τεχνολογίας
 • Νομικές Μεταφράσεις
 • Τεχνικές Μεταφράσεις
 • Φαρμακευτικές Μεταφράσεις
 • Μεταφράσεις Πτυχίων, Βεβαιώσεων Σπουδών
 • Μεταφράσεις Φοιτητικών / Ακαδημαϊκών Εργασιών
 • Μεταφράσεις Επίσημων Εγγράφων / Δικαιολογητικών

Τι μας ξεχωρίζει

1

Εμπειρία

Η εμπειρία, η πιστοποιημένη δεξιότητα και η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών μας, μάς επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε ολοκληρωμένες εννοιολογικά μεταφράσεις, πάσης φύσεων κειμένων, μετεγγράφοντας νοήματα με πλήρες περιεχόμενο και όχι απλώς μεταφράζοντας λέξεις και όρους.

2

Ποιότητα

Διασφαλίζουμε την ποιότητα,  ακολουθώντας ‘’κατά γράμμα’’ τις επί μέρους νομοθεσίες και τους γλωσσικούς κανόνες, με ακρίβεια και σχολαστικότητα. Διεκπεραιώνουμε ελέγχους που όχι μόνο εγγυώνται την πληρότητα και την ορθότητα του κειμένου προς μετάφραση, αλλά που ταυτόχρονα εφαρμόζουν ορθή τοπική προσαρμογή, άριστη διατήρηση της μορφοποίησης, ροή και συνέχεια, στοχευμένη και κατανοητή ορολογία.

3

Αξιοπιστία – Συνέπεια - Αποτελεσματικότητα

Με την τεχνογνωσία, την ποιότητα των υπηρεσιών και με τη φιλοσοφία λειτουργίας μας, στοιχεία τα οποία δίνουν υπόσταση στους σύγχρονους όρους λειτουργίας των μεταφραστικών υπηρεσιών, όπως αυτοί υπαγορεύονται, πλέον, από τις τάσεις παγκοσμιοποίησης στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των επιστημών, του πολιτισμού, η INTELLECT προσφέρει πολλά περισσότερα από ένα απλό μεταφραστικό γραφείο.  Όλα αυτά με τις πιο χαμηλές τιμές, με απόλυτη συνέπεια και με αξιοπιστία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να «βγάλουμε νόημα» όποια και αν είναι η ανάγκη σας.

Η κ. Σοφία Αννίνου, διευθύντρια του Κέντρου Μετάφρασης  INTELLECT,
είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών.

en_USEnglish

Your Shopping cart

Close