Τμήματα για επαγγελματίες

Τμήματα για επαγγελματίες

Στη σημερινή εποχή του ανταγωνισμού,  η γλωσσομάθεια αποτελεί «κλειδί» για την επαγγελματική επιτυχία. Ειδικά στην Ευρώπη, η γνώση και η ευχέρεια έκφρασης και επικοινωνίας σε περισσότερες από δυο γλώσσες αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την κύρια οδό που οδηγεί σε θέσεις αξιώσεων στη σύγχρονη, απαιτητική αγορά εργασίας.  

Εξειδικευμένα
τμήματα

Στα Intellect αναγνωρίζουμε αυτή την επιτακτική ανάγκη και παρέχουμε εξειδικευμένα τμήματα για επαγγελματίες μιας πληθώρας διαφορετικών κλάδων, τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων του σπουδαστή με επίκεντρο την ορολογία του κάθε κλάδου, ώστε να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση τη διεύρυνση των επαγγελματικών του οριζόντων. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και βασίζονται σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό. 

Ενδεικτικά παραδείγματα τμημάτων ορολογίας

Λογιστική, Αεροπορία, Αρχιτεκτονική, Τραπεζικός κλάδος, Η/Υ, Οδοντιατρική, Ηλεκτρολογία, Ξενοδοχειακά, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Τουρισμός, Δημοσιογραφία και δεκάδες άλλοι κλάδοι.

Greek Language Courses

Year-round Modern Greek language courses for all levels from beginners A1 to advanced C2.

Special tailor-made Greek language courses for specific purposes to suit the needs and requirements of our students, 3 to 5 hours per week tuition in the morning or the afternoon.

All our teachers are professional, qualified, highly experienced, hold University Degrees and are bilingual.

en_USEnglish

Your Shopping cart

Close