Πληροφορική Intellect

Πιστοποιήσεις Η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μια αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα τη σημερινή εποχή, τόσο για την προσωπική μας ζωή, τις κοινωνικές μας επαφές, αλλά και τις σπουδές και την εργασία.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η πιστοποίηση πληροφορικής είναι ένα απαραίτητο βήμα για την ανεύρεση εργασίας, όχι μόνο επειδή εμπλουτίζει το βιογραφικό, αλλά και επειδή είναι απαραίτητη για τις προκηρύξεις για το δημόσιο τομέα.

Σας προσφέρουμε μαθήματα για την πιστοποίηση ECDL, PeopleCert, και Acta και σας βοηθάμε να πετύχετε το στόχο σας στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Εκπαιδευτική μέθοδος Τα μαθήματα πληροφορικής στα κέντρα μας ποικίλουν με σκοπό τη διδασκαλία ενός ευρέος φάσματος δεξιοτήτων για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

Υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης με καθηγητή, με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας ή και των δύο παράλληλα.

Η εκπαίδευση με καθηγητή περιλαμβάνει προγράμματα σπουδών ανά ηλικία και επίπεδο που βασίζονται στην ουσιαστική γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση των υπολογιστών και όχι μόνο στην απλή εκμάθηση χρήσης των διάφορων εφαρμογών και στην απόκτηση μιας πιστοποίησης.

Η εκπαίδευση με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας είναι μια μορφή ασύγχρονης εκπαίδευσης που επιτυγχάνει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του μαθητή μέσω του ειδικά σχεδιασμένου διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε μάθημα χωρίζεται σε συγκεκριμένες ενότητες και μέσω ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ο μαθητής μπορεί να ελέγξει την πρόοδό του.

Με την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων, δίνεται στο σπουδαστή η δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εξέταση μέσω τεστ προσομοίωσης και να κάνει επανάληψη σε σημεία που εμφανίζει ελλείψεις ή δυσκολεύεται. Σε όλα τα στάδια έχει πάντα στη διάθεσή του, τη βοήθεια και επίβλεψη του καθηγητή.

Αγγλικά για παιδιά

Δείτε περισσότερα

Γαλλικά για παιδιά

Δείτε περισσότερα

Γερμανικά για παιδιά

Δείτε περισσότερα

Ιταλικά για παιδιά

Δείτε περισσότερα

Ισπανικά για παιδιά

Δείτε περισσότερα

en_USEnglish

Your Shopping cart

Close