ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ, ΜΕ ΕΦΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα παιδιά μας θα ζήσουν σ’ έναν κόσμο με πολλές απαιτήσεις. Και είναι απαραίτητο να κερδίσουν χρόνο και να ξεκινήσουν να μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα από την πιο τρυφερή τους ηλικία.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 6 – 8 ΑΤΟΜΩΝ.

Αρχίζουν όλο το χρόνο και αποτελούνται από μαθητές με το ίδιο επίπεδο γνώσεων για στοχευμένη και αποτελεσματική διδασκαλία.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικίας τους. Για να μαθαίνουν ευχάριστα και διασκεδαστικά… σαν παιχνίδι. Παιχνίδια εκμάθησης, τραγούδια, πλούσιο ακουστικό υλικό.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Επιτελείο εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών παρακολουθεί τις παιδαγωγικές εξελίξεις και τελειοποιεί συνεχώς τα προγράμματα και τις μεθόδους σπουδών.

MULTIMEDIA

για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • Συχνές επαναλήψεις.
  • Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος Test κατά τη διάρκεια των σπουδών.
  • Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.