Πιστοποιήσεις

Η ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι μια αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα τη σημερινή εποχή, τόσο για την προσωπική μας ζωή, τις κοινωνικές μας επαφές, αλλά και τις σπουδές και την εργασία.

Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, η πιστοποίηση πληροφορικής είναι ένα απαραίτητο βήμα για την ανεύρεση εργασίας, όχι μόνο επειδή εμπλουτίζει το βιογραφικό, αλλά και επειδή είναι απαραίτητη για τις προκηρύξεις για το δημόσιο τομέα.

Σας προσφέρουμε μαθήματα για την πιστοποίηση ECDLPeopleCert, και Acta και σας βοηθάμε να πετύχετε το στόχο σας στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.