Πανελληνία Ένωση Μεταφραστών

Αναρτήθηκε από τον/την sanninou στις 14 Απριλίου 2020

Επίσημο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών

Η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) ιδρύθηκε το 1963 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός μας είναι να προάγουμε τα γλωσσικά επαγγέλματα. Αγωνιζόμαστε για να διεκδικήσουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και κατοχύρωσης των επαγγελμάτων του μεταφραστή, του διερμηνέα, του υποτιτλιστή και των συναφών επαγγελμάτων.

Προάγουμε την άρτια, ασφαλή και επωφελή άσκηση της μετάφρασης, της διερμηνείας και όσων γλωσσικών επαγγελμάτων απορρέουν από αυτές, σε κάθε πεδίο κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι ο συλλογικός αγώνας για:

  • Καλύτερες συνθήκες εργασίας.
  • Κατοχύρωση των γλωσσικών επαγγελμάτων.
  • Προάσπιση των πνευματικών, ηθικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας, όπου κι αν εργάζονται.

Δεχόμαστε ως μέλη της ΠΕΜ διερμηνείς και μεταφραστές που:

  1. Έχουν τα Ελληνικά ως γλώσσα εργασίας.
  2. Ασκούν νόμιμα το επάγγελμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish

Your Shopping cart

Close