Ξένες Γλώσσες Online

Περιλαμβάνει αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και ρωσικά. Προσφέρονται μαθήματα με καθηγητές της Intellect σε μικρά groups ή και σε ατομικά μαθήματα όλων των παραπάνω γλωσσών για όλα τα επίπεδα (Α1 -C2 ).

Όλα τα μαθήματα γίνονται online με παρουσία καθηγητών μέσω πλατφόρμας . Τα μαθήματα θα γίνονται 2-3 φορές την εβδομάδα (ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή) από 2 εκπαιδευτικές ώρες τη φορά. Προσφέρονται 3 βασικά προγράμματα (individual & groups) τα οποία φυσικά μπορούν να επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις των σπουδαστών μας.

Πρόγραμμα Basic

1 μήνας

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

79 € από 129 €

Πρόγραμμα Executive

4 μήνες

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

290 € από 516 €

Πρόγραμμα Gold

8 μήνες

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

490 € από 1032 €