Ξένες Γλώσσες Τμήματα Ενηλίκων

ADULTS

Οι απαιτήσεις των ενηλίκων διαφέρουν από εκείνες των παιδιών και των εφήβων. Γι’αυτό δημιουργήσαμε τμήματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεγάλων, με ευέλικτο πρόγραμμα και έμφαση στη γρήγορη ολοκλήρωση των σπουδών. Κοντά μας μπορείτε να φτάσετε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γλωσσομάθειας, ώστε πολύ γρήγορα να μπορείτε να επικοινωνείτε.

BUSINESS


Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας πλέον αγοράς επιβάλλουν σε όλους μας γρήγορη προσαρμογή και εξειδικευμένη γνώση. Γι’αυτό στο Intellect προσφέρουμε διδασκαλία εξειδικευμένων αγγλικών σε επιχειρήσεις και στελέχη, μέσα από επιδοτούμενα ή μη προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, πάντα ευέλικτα και στοχευμένα στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική σας ανάγκη.

POST-GRADUATE

Η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο προϋποθέτει άριστη γνώση των αγγλικών. Μπορείτε να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις των πτυχίων TOEFL/IELTS/TOEIC και να βελτιώσετε το επίπεδο των αγγλικών σας για επιτυχημένη εισαγωγή στο μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish

Your Shopping cart

Close