ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Στην Intellect Peraia κατανοούμε πλήρως την ανάγκη για ορθή μετάφραση, όπως αυτή πλέον ορίζεται από τις τάσεις παγκοσμιοποίησης στο εμπόριο, στην οικονομία, στις επιστήμες, στον πολιτισμό. Πηγαίνουμε πολύ πιο πέρα από ένα απλό μεταφραστικό γραφείο, δίνοντας έμφαση στα νοήματα και όχι μόνο στις λέξεις. 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες & πολύπλευρες μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλες τις γλώσσες, συνδυάζοντας τα πιο σύγχρονα αυτόματα εργαλεία με το πλήρως εξειδικευμένο ανθρώπινο στοιχείο και επιλέγοντας άρτια εκπαιδευμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία.

Διασφαλίζουμε την ποιότητα,  ακολουθώντας ‘’κατά γράμμα’’ τις επί μέρους νομοθεσίες, τους γλωσσικούς κανόνες, ενώ η μεταφραστική εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών. Διεκπεραιώνουμε ελέγχους που όχι μόνο εγγυώνται την πληρότητα και την ορθότητα του κειμένου προς μετάφραση, αλλά που ταυτόχρονα εφαρμόζουν ορθή τοπική προσαρμογή, άριστη διατήρηση της μορφοποίησης, ροή και συνέχεια, στοχευμένη και κατανοητή ορολογία. 

Με τον τρόπο αυτό, παραδίδουμε άριστα μεταφρασμένα κείμενα, ανεξαρτήτως της γλώσσας προορισμού. Ικανοποιούμε μία τεράστια γκάμα σε γλωσσικές ανάγκες, είτε πρόκειται για μεταφράσεις εγγράφων, για επίσημες μεταφράσεις, για προσαρμογή ή για πλήρη μετάφραση ιστοσελίδων.

Η Intellect Peraia αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μεταφραστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης με τη δυνατότητα να καλύψει τις μεταφραστικές σας ανάγκες σε ένα πλήρες εύρος από τομείς. Αναλυτικότερα παρέχουμε μεταφραστικές υπηρεσίες σε τομείς που αφορούν:
Εμπορικές μεταφράσεις, ιατρικές μεταφράσεις, μετάφραση ιστοσελίδων & λογισμικού, μεταφράσεις τεχνολογίας, νομικές μεταφράσεις, τεχνικές μεταφράσεις, φαρμακευτικές μεταφράσεις

Όλα αυτά με τις πιο χαμηλές τιμές, με απόλυτη συνέπεια και με αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να «βγάλουμε νόημα» όποια και αν είναι η ανάγκη σας.