ΓΑΛΛΙΚΑ

Η Γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την Ισπανική και την Πορτογαλική, αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές, στην Ευρώπη ομιλείται από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Γαλλικής γλώσσας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνει εξετάσεις και γλωσσικές δοκιμασίες στη γαλλική γλώσσα που επικυρώνουν επίσημα το επίπεδο γνώσης.

DELF-DALF

Στους υποψήφιους που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, χορηγείται ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα με συγκεκριμένα κριτήρια προσόντων, που ορίζονται από ειδικούς σε ευρωπαικό επίπεδο τα οποία εγγυώνται τη διεθνή φήμη και αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων στην αγορά εργασίας και στους επίσημους ευρωπαικούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι εξετάσεις DELF – DALF μπορούν να διεξαχθούν σε όλα τα γαλλικά ινστιτούτα και αρμόδια εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Το νέο σύστημα εξετάσεων περιλαμβάνει έξι ανεξάρτητα διπλώματα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Μια εκδοχή για εφήβους οργανώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και τα μέσα είναι προσαρμοσμένα στην εφηβική ηλικία.

Διπλώματα SORBONNE

Είναι διπλώματα που χορηγούνται σε ξένους υποψήφιους από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι IV.

Τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Université Paris- Sorbonne απευθύνονται σε μη γαλλόφωνους σπουδαστές της γαλλικής γλώσσας που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε αυτή. Οι υποψήφιοι εξετάζονται κυρίως μέσα από το πρίσμα της γαλλικής λογοτεχνίας και το γαλλικού πολιτισμού.

Για τα επίπεδα Β1, Β2 η εξέταση της γλώσσας γίνεται με ασκήσεις γραμματικής καθώς και ερωτήσεις κατανόησης λογοτεχνικού κειμένου. Η εξέταση κατανόησης προφορικού λόγου άπτεται ενός λογοτεχνικού κειμένου και ασκήσεων διάκρισης των ήχων της γαλλικής.

Τα μεγαλύτερα επίπεδα C1, C2 έχουν καθαρά λογοτεχνική προσέγγιση της γλώσσας, για κάθε εξεταστική περίοδο ορίζονται 2 λογοτεχνικά έργα πάνω στα οποία καλούνται να εξεταστούν οι υποψήφιοι. Παράλληλα εξετάζονται οι γνώσεις στο γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλοφωνία.

Sorbonne B1 : πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τις καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινότητας.Sorbonne B2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι κάτοχοι του διπλώματος αυτού κατατάσονται στο επίπεδο Γ’ ΑΣΕΠ και εάν το επιθυμούν, δύνανται να εγγραφούν σε Γαλλικά Πανεπιστήμια.
Sorbonne C1 : πιστοποιεί το προχωρημένο επιπέδου της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού.Sorbonne C2 : το δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τρεις επιλογές (Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ευρωπαικοί Θεσμοί) αποτελεί την εισαγωγή στην ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να παρακολουθήσει μαθήματα ανώτερης εκπαίδευσης.