Αγγλικά Online

Μάθετε αγγλικά με καθηγητές της Intellect σε μικρά groups ή και σε ατομικά μαθήματα όλων των παραπάνω γλωσσών για όλα τα επίπεδα (Α1 έως C2 ).

Όλα τα μαθήματα γίνονται online με παρουσία καθηγητών μέσω της πλατφόρμας. Τα μαθήματα θα γίνονται 2-3 φορές την εβδομάδα (ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή) από 2 εκπαιδευτικές ώρες τη φορά. Προσφέρονται 3 βασικά προγράμματα (individual & groups) τα οποία φυσικά μπορούν να επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις των σπουδαστών μας.

Πρόγραμμα Basic

3 μήνες

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

325 € από 590 €

Πρόγραμμα Executive

6 μήνες

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

590 € από 1100 €

Πρόγραμμα Gold

9 μήνες

Περιλαμβάνει:
Παρουσία Καθηγητή
Εκπαιδευτικός Σύμβουλος
Social Club
Chat Spot

750 € από 1700 €