Σχετικά με εμάς

Σε έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο όπου οι προκλήσεις της καθημερινότητας γίνονται ολοένα και πιο επιτακτικές ο κλάδος της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών οφείλει να είναι πρωτοπόρος και να εξασφαλίζει στους μαθητές/σπουδαστές όχι μόνο στείρες, τεχνικές γνώσεις των γλωσσών αλλά να επιδιώκει την ολοκληρωμένη επαφή τους με την κουλτούρα που αυτές οι γλώσσες αντιπροσωπεύουν.

Μέσα από τη διδασκαλία οφείλουμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, την πολιτική, την ποπ κουλτούρα της κάθε χώρας, επιτρέποντας έτσι στους μαθητές/σπουδαστές μας να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική άποψη τόσο της γλώσσας όσο και της χώρας στην οποία ομιλείται.

Στο Intellect εκμεταλλευόμαστε τα τεχνολογικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας και καταβάλλουμε χρόνο και προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι πέρα από την απόκτηση ενός πτυχίου, που φυσικά είναι επίσης ζητούμενο, καταφέρνουμε να εξοικειώσουμε τους μαθητές μας με όλες τις πτυχές της γλώσσας και να τους εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα ουσιαστικά εφόδια.